Widmanstättenovy obrazce

Většina železných meteoritů obsahuje v řezu (po očištění ale i z venkovní strany) velmi zajímavé vzory - takzvané Widmanstättenovy obrazce, které vypadají jako pravidelná síť (mřížování), které se objeví na řezu železného meteoritu, jestliže je poleptán kyselinou, která obrazce zvýrazní. Souvisejí s krystalickou strukturou meteoritu, tvořenou destičkovými krystaly kamacitu a taenitu. Oba minerály jsou složeny ze železa a niklu, tj. neobjevují se na téměř čistě železných meteoritech (ataxitech), jako např. Dronino.

Obrazce objevil v roce 1808 hrabě A. J. von Widmanstätten a jsou jasným důkazem mimozemského původu a nikdy nebyly pozorovány v pozemském železu. Uvádí se, že vznikly během i několika milionů let trvajícího chladnutí kovu ve stavu beztíže.Mezi meteority s nejpovedenějších strukturou Widmanstättenových obrazců patří např. Muonionalusta, Gibeon a Seymchan. Zajímavostí je, že různé meteority mají i velmi rozdílnou tloušťku "čar", ze kterých se obrazce skládají. Pro jejich zviditelnění je nejprve je nutné řez meteoritu vyleštit a následně nechat jeho povrch naleptat zředěnou kyselinou dusičnou, ideálně roztokem kyseliny dusičné v methanolu (tzv. nital).