Druhy meteoritů

Téměř všechny meteority pocházejí z pasů asteroidů mezi Marsem a Jupiterem, ale existuje několik výjimek, což jsou především meteority z Marsu a Měsíce. Meteority se dělí na několik skupin, které souvisejí s původem meteoritu a jeho složením. Mezi ty základní patří:Kamenné meteority – ty se dělí dále na chondrity, vzniklé nahromaděním vesmírného "prachu", který se postupně nabaloval miliardy let. Takový meteorit klidně může měřit i stovky metrů v průměru. Uvnitř uvidíte kuličky prachových částic, které se nazývají chondrule. Velmi zajímavou podskupinou jsou vzácné uhlíkaté chondrity, které obsahují vodu a množství organických sloučenin a bývají tak často označovány za možné původce života na naší planetě. Chondrity mají po průchodu zemskou atmosférou většinou velmi pěknou černou krustu. Mezi ty nejznámější např. Čeljabinský meteorit, Allende či Aguas Zarcas, který jako jeden z mála obsahuje právě zmíněné základní stavební kameny života.Druhou skupinou kamenných meteoritů jsou pak achondrity, které pocházejí z planet či asteroidů. Tj. např. z Měsíce, Marsu a často také asteroidu Vesta (druhý nejtěžší asteroid ve Sluneční soustavě) nebo také z již dávno zaniklých planet. Mezi ně patří např. fascinující ERCH CHECH 002, NWA 7831 a Hassi Messaoud 001.Železné meteority (siderity) - většina z nich pochází ze samotného jádra pradávných, již neexistujících planet, zničených při velkých kolizích, často před miliardami let. Jsou složené ze železa, niklu a dalších, často vzácných kovů. Známý je např. Muonionalusta, Campo del Cielo, Canyon Diablo. Tyto meteority obsahují krásné Widmanstättenovy obrazce, podle kterých se dá jednoznačně určit pravost meteoritu.Pallasity (železno-kamenné meteority) jsou nejvzácnější kategorií meteoritů a jedná se většinou o hmotu, která vznikla na rozhraní jádra a obalu planetky při jejím zničení, či při velkém nárazu. Složené jsou především ze železa a olivínů, díky kterému získávají unikátní vzhled a patří tak mezi ty nejkrásnějších a nejvyhledávanější meteority. Pouze necelé 1 % všech meteoritů patří do kategorie pallasitů. Mezi nejkrásnější z nich patří např. Fukang, Imilac či Esquel.