Marťanské meteority

Marťanské meteority - návštěvníci z nedaleké planety.

 Existuje skupina meteoritů, jejichž vlastnosti naznačují, že nevznikly na asteroidu a jsou staré od 1,3 miliardy do 150 milionů let. To znamená, že pocházejí z geologicky aktivního tělesa o velikosti planety, která byla dlouhou dobu horká nebo dokonce roztavená.
Ale z jaké planety? Existuje několik důkazů, které ukazují, že tyto horniny pocházejí z Marsu.

Důkazy, které vědcům umožnily odvodit jejich původ, jsou následující - Zaprvé, textura naprosté většiny hornin je vyvřelá. To znamená, že vznikly z roztavených hornin. Za druhé, ačkoliv tyto horniny obsahují stejné minerály, jaké se nacházejí v asteroidálních meteoritech, existují rozdíly v poměrech některých prvků. Za třetí, jejich stáří naznačuje, že pocházejí z tělesa o velikosti planety. A za čtvrté mají meteority z Marsu shodný poměr uvnitř zachycených plynů jako atmosféra Marsu.

Horniny se do vesmíru z Marsu uvolňují pomocí nárazu jiného tělesa do povrchu planety. Těleso musí mít obrovskou rychlost a na povrch Marsu dopadnout v takovém úhlu, aby vymrštěné horniny dokázali překonat gravitaci Marsu a proniknout na oběžnou dráhu Slunce. Jelikož je velmi malá šance, že vymrštěné horniny dopadnou právě na naší planetu Zemi, jsou meteority z Marsu velmi vzácné a cenné.

Velmi známým meteoritem, který má také původ na Marsu je například Allan Hills 84001, o kterém jsme již v minulosti také psali. Jeho stáří 4,1 miliardy let ho odlišuje od ostatních.